Historia

Trakten omkring sjön Immeln har en historia, som går hundratals år tillbaka i tiden. Det är gammalt och mystiskt snapphaneland präglat av danskt inflytande och ursprungligen centrum för en levande stenindustri och båttrafik.

I dag är här så stilla, att man kan sitta på terrassen och höra grankottarna inne i skogen dimpa ner från träden som små explosioner. Ôverallt stöter man på stengärden, röjningar och övergivna hustomter, där naturen har övertagit från människan.

I detta hörn av Sverige utvandrade över en kort period före och efter år 1900 stora delar av befolkningen huvudsakligen till Amerika.

I dag är trakten ett populärt men som tur är ganska förbisett rekreativt område med attraktiva utomhus aktiviteter för hela familjen.