Kommande områden

Visionerna för området är unika och med ett direkt avstamp i naturen är Himmeln ett helt nytt sätt att bo – där arkitekturen inräknar hållbarhet och den kringliggande naturen.

I de kommande åren vill bokskogen omkring sjön Immeln bilda ram om en stadsdel för familjer, sammansatt av både helårsinvånare och fritidsinvånare. Hela området är på 120 hektar och är planerat med en byggprocent på 6.

Ôstra Göinge kommun med ungefär 14.000 invånare är en mycket aktiv och positiv medspelare i utvecklingen av Himmeln – och projektet matchar fint kommunens utvecklingsplaner. Planen är att attrahera 1000 nya invånare genom att låta uppföra nya bostadsområden och skolor, utbygga den kollektiva trafiken och ställa en rad fritids- och kulturerbjudanden till förfogande fram til 2015.