Immelns natur

Det öppna slättlandskapet i denna del av Sverige avlöses av skog – först lövskog och därnäst de stora sammanhängande barrskogarna. Landskapet är kuperat och backigt – och fjället sticker fram här och där i skog och mark.

Kulturlandskapet avlöses av det vilda och det naturliga. Inne i skogen ligger enorma granitblock i de konstigaste uppställningar, täckta med mossa i gröna nyanser. Vattendrag slingrar sig ut och in, och sjöar bryter skogens mörker. De stora åarna, älvarna och de många sjöarna lockar aktiva naturälskare och sportfiskare, och det finns möjlighet att få se älg, vildsvin, räv och örn samt en lång rad sällsynta och färggranna änder.

Man kan inte bege sig ut i den svenska naturen urtan att veta något om det svenskaste av allt: allemansrätten. Den ger alla rätt att färdas (nästan) överallt i den svenska natur, så länge man är varsam med naturen och tar hänsyn till människor och djur.