Skapa ditt drömhem

Området vill troligen komma att kännetecknas av en stor variation av hustyper, ritade av olika bra arkitekter i samarbete med husköparne. För att göra det lätt och överskådligt för köparna kan vi anvisa leverandörer av nyckelfärdiga hus – hållbara – och individuellt anpassade till naturen och till den familj, som skal bo i huset.

Alla erbjuds hjälp och rådgivning av projektets arkitekt Klaus Lange till att välja tomt, hustyp, inredning och så vidare. Förutom de hus, som redan är uppritade, har köparna också möjlighet att bjuda in med arkitekter och leverandörer av hållbara standardhus.

Området öppnar upp för många möjligheter för bebyggelse. Bland annat vill det i de mest kuperade delar av skogen vara möjligt att bygga spännande och annorlunda hus i flera våningar på sluttningar.

Himmeln-projektet kan hänvisa till olika leverandörer, som har utvecklat modeller til området. Ifall köparna har speciella önskemål om arkitekter eller husfirmor, kan de få den nödvändiga rådgivningen - så att önskan om drömhuset kan förverkligas.