Tomter vid Immeln

Himmeln är inbegreppet av svenskhet: bokskog, badsjö, lugn och ro. Himmeln är för folk som vill bo i och med naturen, och tomterna utbjudes till både fritids- och helårsboende.

Området vill troligen komma att bebos av svenska helårsinvånare och utländska fritidsinvånare. Alla kan köpa en tomt och bygga ett hus på tomten inom de fastlagda ramarna. I samband med köp av tomt kan utlämnas fotos från tomten – kvotplaner – samt exempel på hur hus kan byggas.

Det finns ej byggplikt i området – man kan alltså köpa drømtomten nu och bygga senare. Men alla skall vilja bo hållbart och skall välja Himmeln för att de forstår drömmen och har lust att bidraga och utleva den ihop med andra likasinnade.