Utveckling område 1

Alla tomterna i Himmeln sluttar ner mot sjön.

Det första området är på 30 tomter. Hela området är på inte mindre än 120 hektar, som är godkännt och planerat till en varsam utbygning, som skall utvecklas i takt med den stigande efterfrågan i deletapper på 10-15 tomter. Tomterna förses med vatten, avlopp och el och förbereds för bredband i närt samarbete med kommunen, etableringsbolagen och Projekt Himmeln. Eftersom det rör sig om helårsboende etableras vägbelysning i området.

Planen är att bygga ett brett utbud av lokala faciliteter så som bastu, grill- och bålplatser vid sjön samt sjöbod til kanoter och kajaker, som alla tomtägare har tillträde till.